ALTRES ACTIVITATS

PROGRAMA “PROMOCIONEM ELS NOSTRES JOVES”

Objectius:
Aportar voluntaris per complementar la tasca del professorat que imparteix cursos, programes o accions similars que tinguin per objectiu la promoció integral dels nostres joves, de manera que permetin el seu desenvolupament personal i l’adquisició de competències per a una inserció social i laboral adequades.

Establir lligams entre les tasques que porta a terme la Fundació Josep Pallach i la dels diferents agents implicats per tal de facilitar accions que puguin anar, si cal, més enllà del propi curs, programa o similar en el qual actuen els voluntaris.

Continguts:
D’acord amb les finalitats de cada curs, programa o acció similar. En el cas del PTT de Palafrugell (curs 2016-17) seria l’ajuda directa o suport al professor de jardineria; aquest programa de transició al treball d’auxiliar en floristeria i jardineria és un Programa de Formació i Inserció finançat per l’Àrea d’Educació de Palafrugell i homologat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, dirigit a joves entre 16 i 21 anys que no han acreditat l’ESO.

Tot i que inicialment les funcions del voluntari serien de suport al professor, segons com es desenvolupi el voluntari i les ganes que tingui d’involucrar-se, podrà adquirir més responsabilitats aportant la seva experiència en ensenyar als alumnes i fins i tot participar de la gestió del grup.

Si s’amplia l’acció del voluntariat a d’altres cursos, programes o accions similars, el contingut de la seva actuació es regirà pels mateixos principis que aquí s’expliciten.

Metodologia:
D’acord amb el professorat titular; en principi, la metodologia serà totalment activa, procurant alhora que el voluntari pugui esdevenir un referent més per al propi jove.

Implicació a diferents bandes: Àrea d’Educació de Palafrugell, el PTT, la Fundació i, en el seu cas, altres col·lectius de la zona.

Avaluació:
La Fundació Josep Pallach recollirà, al final del procés, a través d’un senzill qüestionari anònim, l’opinió de tots els implicats. Tanmateix se n’anirà fent oralment una valoració contínua.