VI Jornada d’equips i professionals d’infància i adolescència del Baix Empordà

5 d’abril 2019 al Centre Municipal d’Educació Núria Rivas i Mascarós

La VI Jornada d’Equips i Professionals d’Infància i Adolescència del Baix Empordà tractà aquesta vegada el tema específic “TIC? TAC? XARXES SOCIALS” i, com en cada edició, es treballà de manera transversal (professioals de benestar social, d’educació, de mossos d’atenció a la comunitat, d’estimulació precoç, de salut, de justícia, atenció a famílies, etc.). Les valoracions finals foren molt bones, fet que corrobora l’eficàcia d’aquest tipus de jornades i amb aquest enfocament.