NOTÍCIES

Aquí hi podrem trobar noticies relacionades amb actes en els quals hi participa o hi ha participat la Fundació.

"TOTHOM EDUCA, S'EDUCA TOTHOM; FEM XARXA"

Aquest és el lema que ens representa i explica la intenció de la nostra causa

Aquesta pàgina web ha estat subvencionada per:

I compta amb la col·laboració de: